top of page
OM KONTORET

Vi jobber med de fleste typer prosjekter i både liten og stor skala.

De siste årene har vi jobbet mest med bolig, kontor og handelsbygg både rehabilitering og nybygg.

 

Modus arkitekter er et BIM basert arkitektkontor hvor vi 3D modellerer alle prosjektene våres. Planer, snitt og fasader tas direkte ut fra de virtuelle 3D modellene.

 

Det gjør at vi og kundene tidlig i prosjektet kan gå rundt i en virtuell verden å vurdere volum, romløsning, farge og materialvalg og plassering av vinduer for best mulig utsikt og skjerming mot innsyn fra naboer og forbipaserende tidlig i prosjektet.

IMG_1682.jpeg

Vi jobber primært i høyprisområder med småhus fra en til 4 mannsboliger, kjeda boliger og rekkehus for kunder med høye ambisjoner.

Da får kundene det beste av materialkvalliterer og boliger spesialtilpasset naturlige kvaliteter i tomtene som terreng, trær, utsikt, solforhold, skjermet fra innsyn mot naboer og arealefektive planløsninger tilpasset familiens behov for løsninger og bokvallitet.

 

For utkantstrøk og lavere prisområder prosjekterer vi ofte etter et byggesystem basert på preaksepterte standard detaljer. Standard detaljene er mye brukt og godt kjent i bransjen men er satt sammen i et helhetlig system så man reduserer mye av prosjekterings tiden og kostnadene i detaljprosjekteringsfasen. 

Det gjør at kundene får skreddersydde boliger tilpasset tomtenes naturlige kvaliteter til en konkurransedyktig pris hvor entreprenørene som jobber med småhus kjenner igjen løsninger og detaljene så det blir lettere for dem å bygge. Gode og tydelige arbeidstegninger og detaljer som er enkle å bygge etter, forenkler entreprenørens arbeider og reduserer misforståelser, feil og forsinkelser på byggeplass.

Ved å velge naturlige varige materialer som tåler sin bruk og som går opp i bredder og overganger, så man får stramme linjer som går opp i overganger mellom gulv, vegger og tak i tillegg til plassering av dører og vinduer så man får et helhetlig og ryddig uttrykk i designet.

Når utførende slipper å bearbeide materialene så mye på byggeplass går det raskere for entreprenørene å bygge. 

 

Boligblokker, kontor, handel og næringsbygg.  

Skreddersydde prosjekter tilpasset tomtens naturlige kvaliteter i landskap, vegetasjon, trær og terreng, tilpasset tomtens utsikt, solforhold, skjermet fra innsyn mot naboer og internt mellom leiligheter i tillegg til ganglinjer i felles og private uteområder.

 

Reppetetive leilighetstyper med like badekabinmoduler, trappemoduler og balkongmoduler som forenkler mengdeberegning, bestilling av varer og produkter, reduserer avfall og kapp på byggeplass. Siden leilighetstypene i BIM modellene er interaktive vil man ved å oppdatere en leilighetstype oppdatere alle leilighetene av samme type samtidig og dermed ved å prosjektere 4 til 6 forskjellige leilighetstyper kunne ferdigprosjekterte et prosjekt med hundrevis av leiligheter. 

Prosjekteringsledelse og tverrfaglig kommunikasjon.

For å effektivisere prosjektene ytterligere bruker vi ofte prosjektstyrings verktøy hvor alle tenkelige kommunikasjonsformer er satt sammen i system. Det gjør at alle fag inviteres inn i et program hvor man ser fagenes utvikling i nåtid og samtidig som alle involverte får oversikt over sine oppgaver på et underordnet nivå får prosjektledere oversikt over alles arbeider på et overordnet nivå. Alle fag kan kladde og kommentere på hverandres tegninger og diskutere løsninger i grupper med alle involverte fag og ta opptak av dataskjermen mens man forklarer et veldig detaljert budskap som videre kan deles med alle involverte for å unngå misforståelser og øke effektiviteten på tvers av alle prosjektets fag og faser.. 

Sentral godkjenning.

Vi har sentral godkjenning tiltaksklasse 3 for arkitekturprosjektering og tiltaksklasse 2 for ansvarlig søker.

LEDELSE OG PARTNERNE
bottom of page