top of page

Jon Guttormsen 

Arkitekt

jon rev _edited.png


Jon Guttormsen er silvilarkitekt MNAL med en mastergrad fra Duncan of Jordanstone College of Art i Dundee i 1996. Han er opptatt av steder der mennesket er i fokus der bygg og landskap sees i en sammenheng. Han er ivrig tilhenger av å bruke tre i konstruksjoner. Med tømmer fra egen skog er han i gang med å utforme et fisketuristprosjekt på Finnskogen. Han har tatt videreutdanning i bærekraft ved CAT i Wales og på bærekraftskurs ved Høgskolen i Kongsvinger. Han er ansvarlig for produktutviklingen og formgivingen av ombruksprosjektet O-house i Kongsvingerregionen. Topos arkitektur og design er medlem av Arkitektbedriftene as, Forum for trekonstruksjoner og Grønn byggallianse. 

bottom of page