top of page

Kamyar Shadjari

Arkitekt

IMG_1517.jpeg

Kamyar Shadjari har variert og lang erfaring med prosjektering av ulike bygningstyper og kompleksitet fra små til store. Kamyar har tidligere drevet arkitektkontor og fortsatt driver sitt eget foretak. Han har vært prosjektleder og har gjennomført flere prosjekter fra start til ferdig bygg og har vært involvert i alle faser, fra skisser, mulighetsstudie og presentasjoner til arbeidstegninger, byggesak, og oppfølging frem til ferdig bygg. 

​Kamyar jobber med 3D-modellering, BIM og Adobe programmer. 

I fritiden spiller han musikk, forsker og leser om fliosofi, spritualitet, bærekraftig samfunn og fornybar energi, spesielt solenergi. Han liker å holde korte kurs i Revit for venner. 

Behersker norsk, engelsk og persisk og lærer spansk nå fortiden. 

bottom of page